LT EN RU

Struktūra

UAB “Palangos vandenys” struktūrinė valdymo schema įsigaliojo nuo 2018 m. kovo 26 d.

 

Bendrovės valdymo organai
Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas-bendrovės vadovas, kolegialus priežiūros organas-stebėtojų taryba. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, įmonės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais.

Visuotinis akcininkų susirinkimas
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas. Paprastai per metus šaukiamas vienas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau VAS), ir tik VAS turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti audito įmonę bei stebėtojų tarybos narius, tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę bei direktoriaus pateiktą bendrovės veiklos ataskaitą, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus įstatymo numatytus klausimus.

Stebėtojų taryba
Pagal bendrovės įstatus stebėtojų taryba sudaroma iš penkių narių. Taryba renkama ketverių metų laikotarpiui.


KONTAKTAI

UAB Palangos vandenys
Austėjos g.36, LT-00163 Palanga
Įmonės kodas: 152447391
Tel. (8-460) 41221
El.paštas: ofisas@palangosvandenys.lt
a.s.  LT497180600000467883,
AB Šiaulių bankas  Darbo laikas

I-IV 8.00 -17.00
V 8.00 - 14.30

  Pietų pertrauka
  12.00 - 12.30