Informuojame, jog svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies)
Sutikdami, paspauskite mygtuką 'Sutinku'.
Sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus savo interneto naršyklės nustatymuose.
Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo sąlygomis.
LT EN RU

Kaip tapti abonentu (vartotoju)?

Abonento ir vartotojo sąvokos
1. Abonentas - fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarę geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungę nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantys paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.

2. Vartotojas -fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Sąvokų išaiškinimas pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą patvirtintą 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764.
 
Kaip prisijungti prie miesto centralizuotų vandentiekio ir nuotakyno tinklų
1. Užsakovas turi gauti technines sąlygas, statinio prijungimui prie centralizuotų vandentiekio ir nuotakyno tinklų (vadovaujantis statinio projektavimo sąvadu ).

2. Dėl prisijungimo sąlygų sąvado išdavimo užsakovas privalo kreiptis į UAB „Palangos vandenys“ inžinerinį-techninį ir projektavimo skyrių, Austėjos g. 36, Palanga, tel. +370 460 41223.

3. Gavęs technines sąlygas, statytojas turi užsisakyti projektą pas atestuotą juridinį arba fizinį asmenį.

4. Pagal projektą, reikiamiems darbams atlikti, statytojas turi pasisamdyti rangovą, statybinę firmą, turinčią atestatą vandentiekio ir nuotakyno tinklų statymo darbams vykdyti;

5.Vandentiekio ir nuotakyno tinklus pateikia priėmimui statytojas kartu su rangovu.

6. Sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį su UAB „Palangos vandenys”, Klientų aptarnavimo skyrius,
tel. +370 460 41220.
Naujų objektų vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba bei priėmimas
Prieš pradedant tinklų statybos darbus būtina informuoti UAB „Palangos vandenys“ statybos inžinierių apie planuojamus statybos darbus. Su prašymu registruoti naują objektą, reikia pateikti statinio projektą ir statybą leidžiantį dokumentą. Duomenys pateikiami elektroniniu paštu (ofisas@palangosvandenys.lt), elektroninėje laikmenoje arba popierine forma.

Pradėjus vykdyti darbus, statybos inžinierių būtina išsikviesti:
•    klojant tinklus;
•    atliekant tinklų plovimą ir dezinfekciją;
•    paimant mikrobiologinio vandens tyrimo mėginius;
•    atliekant vamzdyno hidraulinį bandymą;
•    prijungiant gaisrinį hidrantą ir jo išbandymo metu;
•    atliekant nuotekų vamzdyno video diagnostiką, kaip numatyta Statybos techniniame reglamente (išskyrus išvadus).

Po hidraulinio bandymo ir teigiamų atestuotos laboratorijos išvadų apie vandens kokybės atitikimą LR higienos normos HN24-2017 reikalavimams, leidžiama prisijungti prie veikiančių centralizuotų miesto tinklų. Prisijungimas galimas tik stebint UAB „Palangos vandenys” statybos inžinieriui (+370 666 59401).

Užbaigus darbus objekte, statytojas pateikia statybos inžinieriui mikrobiologinio vandens tyrimo protokolus, nuotekų vamzdyno video diagnostikos medžiagą, kontrolines geodezines nuotraukas, apmokėjimo už atliktas paslaugas patvirtinančių dokumentų kopijas, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą apie sumontuotus hidrantus ir kt. Kartu su dokumentacija pateikiamas ir prašymas sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartį. Statytojui pasirašius Sutartį, išduodamas ir plombuojamas skaitiklis. Objektui pradedamas tiekti vanduo.

Reikalingų dokumentų sąrašas, priimant naudoti pastatytus ar rekonstruotus vandentiekio ir nuotakyno tinklus, įrenginius bei apskaitos mazgus
1. Vandentiekio ir nuotakyno tinklų prijungimo prie miesto tinklų projektas (atliktas atestuoto juridinio arba fizinio asmens, turinčio kvalifikaciją vandentiekio ir nuotakyno tinklų projektavimui);

2. Statybos leidimas (išduotas Palangos miesto savivaldybės administracijos);

3. Vandentiekio ir nuotakyno tinklų 2egz. geodezinės nuotraukos grafiniame ir skaitmeninėse laikmenose, dengtų darbų aktai (pateikiami statybos rangovo);

4. Naudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai arba sertifikatai (pateikiami statybos rangovo);

5. Vamzdyno hidraulinio išbandymo aktai (pateikiami statybos rangovo);

6. Vamzdyno praplovimo ir dezinfekavimo aktai (pateikiami statybos rangovo);

7. Vandens kokybės laboratorinės analizės išvados (tyrimai turi būti atlikti atestuotoje laboratorijoje);

8. Vandens apskaitos prietaiso pasas ir užplombavimo aktas (pateikiami statybos rangovo);

9. Aktas apie gaisrinio hidranto pridavimą (pateikiami statybos rangovo).

10.Statinio (vandentiekio ir nuotakyno tinklų) kadastrinių matavimų byla.
Dokumentai, kuriuos turi pateikti GYVENTOJAS, pageidaujantis sudaryti sutartį:
1. Nuosavybės teisę į patalpas patvirtinantis dokumentas (RC išrašas, notarinės įsigijimo sutarties kopija ar nuomos sutartis);

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Užpildytas „Prašymas gyventojams dėl sutarties sudarymo ir skaitiklių išdavimo“  http://www.palangosvandenys.lt/lt/prasymu-formos/

4. Šalto vandens skaitiklių rodmenų priėmimo – perdavimo aktas, jei patalpos įsigytos iš ankstesnių savininkų, su nurodytais skaitiklių numeriais bei rodmenimis, pasirašytas abiejų šalių.

5. Dokumentus prašome siųsti el. paštu:  sutartys@palangosvandenys.lt
 
Dokumentai, kuriuos turi pateikti JURIDINIS ASMUO, pageidaujantis sudaryti sutartį:
1.  Nuosavybės teisę į patalpas patvirtinantis dokumentas (RC išrašas, notarinės įsigijimo sutarties kopija ar nuomos sutartis);

2.  Įmonės registracijos pažymėjimo kopija;

3.  Vadovo įgaliojimas pasirašyti sutartį, jei sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas;

4.  Užpildytas „Prašymas įmonei dėl sutarties sudarymo ir skaitiklių išdavimo“  http://www.palangosvandenys.lt/lt/prasymu-formos/

5.  Šalto vandens skaitiklių rodmenų priėmimo – perdavimo aktas, jei patalpos įsigytos iš ankstesnių savininkų, su nurodytais skaitiklių numeriais bei rodmenimis, pasirašytas abiejų šalių.

6. Dokumentus prašome siųsti el. paštu:  sutartys@palangosvandenys.lt
 
 
 
 
 
 
 

 

KONTAKTAI

UAB Palangos vandenys
Austėjos g.36, LT-00163 Palanga
Įmonės kodas: 152447391
Tel. (8-460) 41221
El.paštas: ofisas@palangosvandenys.lt
a.s.  LT497180600000467883,
AB Šiaulių bankas


  Darbo laikas
 
I-IV 8.00 -17.00
V 8.00 - 14.30

  Pietų pertrauka
  12.00 - 12.30