Informuojame, jog svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies)
Sutikdami, paspauskite mygtuką 'Sutinku'.
Sutikimą bet kada galėsite atšaukti ištrindami įrašytus slapukus savo interneto naršyklės nustatymuose.
Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo sąlygomis.
LT EN RU
Pradžia   »   Naujienos   »   Informacija dėl paviršinių nuotekų

Informacija dėl paviršinių nuotekų

    Informuojame, kad  2019 m. gegužės 30 d. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr.  T2-137 (toliau – Sprendimas), UAB „Palangos vandenys“ paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Palangos miesto savivaldybės teritorijoje. Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

    Kas yra paviršinės nuotekos?
    Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas apibrėžia, kad paviršinės nuotekos – tai ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žemės ūkio naudmenas ir žaliuosius plotus) patenkantis kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto plovimo, laistymo ir pan.) vanduo, kurį teritorijos valdytojas nori arba privalo organizuotai (naudojant nuotekų tvarkymo sistemas) surinkti ir pašalinti į aplinką arba išleisti į kitiems asmenims priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas (perduoti nuotekų tvarkytojui).

    Kam ir kodėl reikėtų pateikti duomenis ir prašymą sudaryti sutartį?
    Už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas mokės ūkio subjektai, prisijungę prie Palangos miesto paviršinių nuotekų tinklų. Subjektų ratą, su kuriais sudaromos paviršinių nuotekų tvarkymo sutartys, nustato Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. XII-939 3 str. 1 p.i
    Negavus prašomos pateikti informacijos, nuotekų tvarkymo viešoji sutartis bus laikoma sudaryta pagal Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartines sąlygas. Šiuo atveju priimtų tvarkyti paviršinių nuotekų kiekis bus nustatomas Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka ii  (t. y., bus taikomas 0,8 koeficientas nuo nekilnojamo turto registro išraše nurodyto disponuojamo ploto), atsiskaitymai vykdomi pagal Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo nuostatasiii .

    Prašymas  sudaryti sutartį paviršinių nuotekų tvarkymui.

    Kokia bus paslaugų kaina ir nuo kada ji bus mokama?
    Paslaugos bus apmokestintos tuomet, kai paslaugų kaina bus patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos, tikėtina – antrame 2020 m. pusmetyje.
    Kaina už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas apskaičiuojama faktinį apdorotų paviršinių nuotekų kiekį padauginus iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintos paviršinių nuotekų tvarkymo bazinės kainos:   
Metinė paslaugų kaina = faktinis apdorotų paviršinių nuotekų kiekis x bazinė kaina (tarifas).
    Informacija apie Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintas paviršinių nuotekų kainas:
https://www.regula.lt/vanduo/Puslapiai/geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-paslaugu-kainos.aspx

Teisės aktai:
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTAS:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.295779/asr

 

iAbonentas – fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarę geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungę nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantys paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.

iiPriimtų tvarkyti paviršinių nuotekų kiekio apskaičiavimas

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį,
čia:
Hf – vidutinis daugiametis kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje, mm (Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis. Apskaičiuojama iš eilės einantiems trisdešimties metų laikotarpiams, perskaičiuojant kas dešimt metų.); 
ps – paviršinio nuotėkio koeficientas:
ps=0,85 – stogų dangoms;
ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms;
ps=0,78 – akmenų grindiniui;
ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, skalda, ir pan.);
ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta vandens surinkimo infrastruktūra;
ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas paviršiaus tipas;
F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha;
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas, – K=0,85, jei nešalinamas, – K=1“;

 iii VI SKYRIUS
ABONENTO ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS

 
26. Abonentas už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito šias paslaugas teikiančiam paviršinių nuotekų tvarkytojui.
27. Paviršinių nuotekų tvarkytojas mokėjimo dokumentą per sutartyje nurodytą praėjusį ataskaitinį laikotarpį (kuris negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip) abonentui išsiunčia laišku, faksu, elektroniniu būdu ar kitais sutartyje numatytais būdais ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10-osios kalendorinės dienos. Kai mokėjimo dokumentas siunčiamas elektroniniu būdu, jo įteikimo diena laikoma po jo išsiuntimo dienos einanti pirma darbo diena.
28. Paviršinių nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą abonentas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.
29. Abonentas, apmokėdamas mokėjimo dokumentą už suteiktas paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, gali pasirinkti jam priimtiniausius atsiskaitymo būdus, nustatytus Aprašo 8 punkte.


  

KONTAKTAI

UAB Palangos vandenys
Austėjos g.36, LT-00163 Palanga
Įmonės kodas: 152447391
Tel. (8-460) 41221
El.paštas: ofisas@palangosvandenys.lt
a.s.  LT497180600000467883,
AB Šiaulių bankas


  Darbo laikas
 
I-IV 8.00 -17.00
V 8.00 - 14.30

  Pietų pertrauka
  12.00 - 12.30